English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu
HUBUNGI KAMI
MAKLUMAT
“temui kami

Fairvew Group of Companies
Wisma Fairview,
No 57, Jalan Besar,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan,
West Malaysia.
Tel : 603-8737-1111
Fax : 603-8736-8498
E-mel
Pertanyaan umum : info@fairview.com.my
Sumber manusia : hr@fairview.com.my
Urusan umum : management@fairview.com.my
Urusan perkilangan : manufacturing@fairview.com.my
Klik sini untuk muat turun peta
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami