English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

use the arrow keys to browse our previous projects
STRUKTUR KORPORAT
KHIDMAT KORPORAT KUMPULAN
“menembusi masa depan

Khidmat Korporat Kumpulan adalah untuk memastikan setiap divisyen mempunyai peluang berkekalan dalam bidang utama mereka. Divisyen ini juga mencari peluang untuk meluaskan pasaran hingga ke pasaran antarabangsa.

Dalam operasi, divisyen ini bertanggungjawab dalam memastikan keberkesanan maklumat. Pengurusan kewangan dan strategi pemasaran dalam organisasi.

Kesan dapat dilihat dalam keuntungan, fleksibiliti dan meningkatkan nilai kumpulan. Pelan jangka masa yang panjang ini adalah untuk membina asas infrastruktur organisasi berasaskan pengetahuan.

GCSD
Group management
Pengurusan Kumpulan
Setiap divisyen diketuai oleh Pengarah Divisyen. Pengurusan kanan akan bertanggungjawab atas kakitangan Kumpulan. Ini memberi peluang untuk maju dalam kumpulan, memberi pendedahan dalam bidang keusahawanan dan staf juga adalah pemilik bersama perniagaan.

Sumber Manusia
Konsep asas sumber manusia di Kumpulan Fairview adalah mudah. Kami ingin membina sumber manusia dari dalam dan luar organisasi. Tumpuan terhadap pembangunan sumber manusia akan menjadi faktor utama dalam memastikan peningkatan berterusan boleh dicapai.

Kami berbangga mempunyai kakitangan berkualiti pemimpin dan boleh mengambil alih ketika diperlukan, berfikiran logik dan boleh diharap, bersemangat tinggi, memahami tanggungjawab sosial, profesional dan ″terbaik dari yang lain″.

Perubahan dalam persekitaran telah banyak mengubah organisasi kami. Kami percaya dalam organisasi yang cekap dan tenaga kerja yang serba berkebolehan. Organisasi kami mudah untuk diubah secara struktur. Ini ditunjukkan dengan struktur organisasi yang mendatar dan sistem yang matriks.

Human resource
Group organisation structure
Strategi Utama

Key strategies
Memastikan setiap divisyen mempunyai peluang yang berkekalan dalam bidang utama mereka.
Mencipta unit pasaran antarabangsa untuk syarikat.
Memastikan keberkesanan maklumat, pengurusan kewangan dan strategi pemasaran dalam organisasi.
Memastikan keuntungan, fleksibiliti dan meningkatkan nilai yang tinggi kepada Kumpulan.
Membina asas infrastruktur organisasi berasaskan pengetahuan.
Objektif Utama

Sumber Manusia Kedudukan Kewangan Kukuh
Staf profesional dengan mutu kerja profesional.
Dana pelaburan untuk mendapatkan projek baru.
Serba boleh dan fleksibel.
Tahap keuntungan yang kukuh.
Mengutamakan kualiti bukan kuantiti.
Berkongsi perkhidmatan.
Informasi Bernilai Komunikasi yang Efektif dan Efisyen
Penilaian dalam membuat keputusan.
Komunikasi seragam dalam organisasi.
Berkongsi informasi untuk kemajuan berterusan.
Perhubungan awam yang berkesan serta latihan berterusan.
Jenama berkualiti cth. FAIRVIEW
Penilaian Projek
Pempelbagaian produk dan perniagaan.
Pengagihan projek pelbagai.
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek-projek Terkini | Projek-projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami