English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu
STRUKTUR KORPORAT
PERANCANGAN DAN PELABURAN TANAH KUMPULAN
“menembusi masa depan

Peranan Perancangan dan Pelaburan Tanah Kumpulan adalah untuk memastikan Kumpulan mempunyai sumber yang cukup untuk perniagaan.

Ini boleh dicapai dengan mendapatkan tanah dan projek untuk Kumpulan dan mengenal pasti bidang perniagaan baru untuk masa hadapan.

Kaedah untuk mendapatkan projek baru adalah melalui usaha sama, pembelian terus, penswastaan kerajaan, 'turnkey', bina, reka bina dan 'reka-bina dan operasi'.

Secara geografi. aktiviti pembangunan hartanah Kumpulan tertumpu di Lembah Klang, terutama di daerah Hulu Langat dan Sepang.

LIP1
Perancangan dan Pelaburan Tanah mempertimbangkan peluang berdasarkan pembangunan KLIA dan Putrajaya. Pembangunan pesat dapat dilihat sejak beberapa tahun lalu dan lonjakan permintaan hartanah. Fokus Kumpulan terhadap Lembah Klang tidak terjejas sekiranya ada peluang pembangunan di tempat lain.

Setiap projek baru akan dinilai oleh Divisyen Perancangan dan Pelaburan Tanah kami. Penilaian ini dapat melindungi proses sebelum pembangunan, jualan dan kajian pemasaran , kos pembangunan dan pulangan pelaburan.

Oleh kerana projek memerlukan masa untuk disiapkan dengan jumlah modal yang besar untuk dilaburkan, kajian projek harus dilakukan secara menyeluruh untuk projek berjaya dan sekaligus menaikkan nama baik Kumpulan. Divisyen ini akan bekerjasama dengan wakil dari Korporat dan Tanah, divisyen perancangan dan pelaburan terdahulu sebelum meluluskan mana-mana projek..
LIP2
Joint venture
Usaha sama
Usaha sama adalah kaedah yang popular untuk memajukan tanah. Dalam beberapa tahun kami berjaya menaikkan nama kami dalam program usaha sama. Rakan usaha sama kami banyak mendapat manfaat dalam situasi menang-menang.
Kami sentiasa mencari rakan untuk usaha sama untuk memperluaskan program perniagaan kami. Sila hubungi kami jika anda berminat untuk membangunkan tanah atau jika memerlukan khidmat pakar dalam pembangunan hartanah, pembinaan atau projek perkilangan.

Antara projek usaha sama yang berjaya:

(1) Usaha sama dengan Pemerbadanan Negeri Selangor
(2) Usaha sama dengan Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ)
(3) Usaha sama dengan Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB)
(4) Usaha sama dengan pemilik Lot 744 & 745 Mukim Labu, Daerah Sepang.

Penswastaan Kerajaan
Kami boleh memulakan kertas cadangan projek pembangunan untuk agensi kerajaan, koperasi, pihak berkuasa tempatan dan pelaksanaan pengurusan selepas mendapat kebenaran.

Kami juga terlibat dalam pembidaan untuk projek pembangunan penswastaan oleh agensi kerajaan, koperasi dan pihak berkuasa tempatan.

Antara fungsi kami terdiri daripada kertas cadangan projek, perancangan, pembangunan, pengurusan dan kewangan.

Government privatisation
Pembelian Terus Pembelian terus berdasarkan harga pasaran semasa untuk tanah. Perkara yang dinilai adalah keuntungan dan jangka masa putaran untuk menjalankan projek.

Kebiasaanya untuk projek bersaiz kecil, tanah bersaiz sekitar 7-10 ekar cukup untuk meliputi kos pembangunan. Tanah yang lebih kecil harus mempunyai ciri-ciri strategik untuk dibangunkan.

Tanah yang lebih besar sesuai untuk usaha sama kerana ia mengambil masa untuk dijalankan.

Outright purchase
Turnkey
Turnkey
Projek turn-key adalah sejenis projek yang dibina oleh pemaju dan dijual atau diserahkan kepada pembeli dalam keadaan yang siap untuk digunakan.

Design and build
Reka dan Bina
Reka bina adalah sistem penyerahan projek pembinaan di mana berlawanan kepada entiti dikenali sebagai pembina reka bentuk atau kontraktor reka-bina. Pereka bentuk biasanya adalah kontraktor biasa, namun kebanyakannya pereka bentuk adalah pereka profesional (arkitek atau jurutera). Sistem ini digunakan untuk mengurangkan risiko pada pemilik dan mengurangkan masa penyerahan dengan menindihkan fasa rekaan dengan fasa binaan. Pereka bentuk adalah kontraktor, rekaan profesional disimpan oleh kontraktor. Pereka bentuk yang efisyen telah mereka bentuk dan pekerja binaan bekerjasama dalam entiti risiko (at-risk entity). Ini adalah salah satu bentuk pembinaan yang membangun dari pendekatan Pembina Induk(Master Builder).

Reka Bina dan Operasi
Memulakan reka bentuk, menilai dan membina mengikut keperluan klien. Membantu dalam pengurusan operasi bagi pihak klien atau untuk sesetengah pihak.

Design-build and operate
Land and investment
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami