English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu

KUMPULAN

Kumpulan bersandarkan jumlah ekuiti sebanyak RM 13.25 juta. Fairview mempunyai tenaga kerja yang berkualiti dan berpengalaman yang lebih daripada 100 orang. Pasukan pengurusan kami terdiri dari pengurus dan eksekutif yang berpengalaman dari pelbagai bidang dan telah lama berkhidmat dengan Kumpulan.

Kumpulan juga mempunyai sandaran yang terdiri daripada gabungan syarikat yang komprehensif dan teguh termasuk perunding juruukur bahan, arkitek, kejuruteraan dan kontraktor Kelas A. Dengan pasukan sedia ada yang kaya dengan pengalaman dan kemahiran, Kumpulan Fairview mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik dan lengkap dalam pembangunan hartanah, pengurusan hartanah, pembinaan dan perkilangan.

Klik sini atau rajah untuk paparan Model Perniagaan Modal Manusia Fairview.
Group of strength
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami