English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu
STRUKTUR KORPORAT
PELUANG PEKERJAAN
“memupuk sumber manusia dalam dan luar organisasi untuk memacu perniagaan Kumpulan

Konsep asas sumber manusia di Kumpulan Fairview adalah mudah. Kami ingin membina sumber manusia dari dalam dan luar organisasi. Pembangunan sumber manusia akan menjadi bidang utama dalam memastikan peningkatan berterusan boleh dicapai dalam organisasi. Kami berbangga mempunyai kakitangan berkualiti pemimpin dan boleh mengambil alih ketika diperlukan, berfikiran logik dan boleh diharap, bersemangat tinggi, memahami tanggungjawab sosial, profesional dan ″sekelas dari yang lain″.

Perubahan dalam persekitaran telah banyak mengubah organisasi kami. Kami percaya dalam organisasi yang cekap dan tenaga kerja yang serba berkebolehan. Organisasi kami mudah untuk diubah secara struktur. Ini ditunjukkan dengan struktur organisasi yang mendatar dan sistem yang matriks.

Kami percaya dengan mengutamakan sumber manusia. Pembangunan manusia amat penting untuk persiapan situasi yang tidak diduga. Tetapi, untuk seseorang itu berjaya, dia mestilah menjadikan matlamat orgainsasi sebagai panduan. Pencapaian peribadi harus berdasarkan matlamat organisasi (situasi menang-menang). Terdapat banyak peluang untuk sesiapa yang ingin berjaya dalam Kumpulan. Kami memberikan peluang sama rata.

Sila e-mel kepada kami 'resume' anda dan ceritakan bagaimana untuk mencapai matlamat anda melalui matlamat organisasi kami.

E-mel kami di hr@fairview.com.my

Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami