English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu

SELAMAT DATANG KE FAIRVIEW
OBJEKTIF DAN NILAI UTAMA KAMI
“untuk memupuk sumber manusia dalam dan luar organisasi untuk memacu perniagaan Kumpulan

Objektif Utama Kami
Terbaik dalam sektor perniagaan serta kualiti produk dan perkhidmatan.
Mementingkan pembangunan sumber manusia serta pembangunan produk.
Inventif, inovatif serta memanfaat potensi penuh teknologi.
Kami ingin dikenali melalui keberkesanan,kebolehan dalam menjangka dan kecekapan dalam penyampaian.
Berkembang maju dalam perkongsian, tidak kira masa, dimana jua.


Our key objectives
Strategi Utama Kami
Membuat persiapan untuk keuntungan jangka masa panjang, aset dan pelaksanaan projek.
Menubuhkan perniagaan yang terkenal di mata tempatan dan antarabangsa.
Menjadi pengusaha utama dalam hartanah, pengurusan hartanah, pembinaan & kejuruteraan, perkilangan dan sektor antarabangsa.
Staf yang lengkap dari segi kuantiti dan kualiti.
Menyediakan infrastruktur ICT dan sistem pengurusan.
Memantapkan proses membuat keputusan.

Key strategies
Prinsip Kami
Berorientasikan pasaran.
Pembangunan sumber manusia.
Kemajuan berterusan.
Fokus terhadap inovasi dan memaksimakan potensi penuh teknologi.
Efektif, mampu menjangka dan sentiasa menyampaikan.
Perkongsian.


Our principles
Nilai Kami
Seronok.
Menerima kekurangan orang lain.
Sentiasa maju.
Teguh dalam menjalankan tugas.
Berinovasi.
Jangka yang tidak terjangka.
Sanggup menghadapi cabaran.


Our values
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami