English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu
TAWARAN
POLISI TUNTUTAN INSENTIF KEWANGAN PERUMAHAN
“Bonus menang-menang untuk pemilik rumah

Home financing claim policy
1. Insentif ini terbuka untuk semua pembeli rumah kami.
2. Insentif ini akan diberikan kepada pembeli rumah yang memenuhi kriteria berikut:
a. Mendapat pengesahan pinjaman (tarikh pengesahan pinjaman surat tawaran daripada institusi kewangan).
b. Menyelesaikan semua yang belum ada kemudahan kewangan (resit pembayaran/pengutipan cek daripada bank mana satu yang kemudian).
c. Penguam cara pinjaman telah meminta surat aku janji daripada kami.
3. Tarikh rujukan untuk insentif ini adalah berdasarkan tarikh Perjanjian Jual Beli dan tarikh kriteria akhir dipenuhi(mana satu yang kemudian).
4. Untuk tujuan pengiraan, satu bulan adalah 30 hari.
5. Rajah insentif adalah seperti di bawah:
Semua kriteria 2(a)-2(c) dilengkapkan dalam: Hari Jumlah Insentif (RM)
Bulan keempat (4)
Bulan kelima (5)
Bulan keenam (6)
120
150
180
2,000.00
1,000.00
500.00
6. Untuk pembeli yang berjaya, insentif akan dibayar bersih bunga yang dikenakan atau mana-mana bayaran tertunggak semasa penyerahan unit pembeli.
7. Semua pembeli yang menyertai skim insentif ini akan dimaklumkan melalui surat. Dimaklumkan bahawa pihak pengurusan berhak meminda klausa skim insentif atau menamatkannya tanpa notis awal.
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami