English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu
TAWARAN
PROGRAM INSENTIF PEMBELI DAPATKAN PEMBELI (PGP)
“Bonus menang-menang untuk pemilik rumah

Home financing claim policy
1. Untuk menyampaikan perhargaan kami kepada semua pemilik rumah sedia ada, satu insentif akan diberikan kepada pembeli baru dalam mana-mana program.
2. Program insentif ini disediakan hanya untuk pembeli rumah kami yang lepas tidak kira mana-mana projek oleh Kumpulan Fairview tertakluk daripada syarat-syarat yang berikut:
a. Insentif ini akan diberikan kepada pembayar penuh 10% deposit daripada harga pembelian dan;
b. Kelulusan kemudahan bank yang diingini.
c. Pembeli dikehendaki untuk menghubungi mana-mana pegawai bahagian Jualan dan Pemasaran di Fairview dan menyerahkan butiran terperinci tentang bakal pembeli sebelum membuat sebarang transaksi jualan.
3. Semua pembeli rumah yang terlibat dalam skim insentif ini akan dimaklumkan secara bertulis. Diharap sedia maklum bahawa pengurusan mempunyai hak untuk meminda mana-mana daripada klausa insentif ini untuk ditamatkan skim tanpa sebarang notis awal.
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami