English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu

SELAMAT DATANG KE FAIRVIEW
FALSAFAH KAMI
“percaya akan sumber manusia

Untuk berjaya kami mengutamakan sumber manusia. Pembangunan sumber manusia adalah penting untuk persiapan menghadapi persekitaran yang baik atau buruk. Walau bagaimanapun, untuk seseorang itu berjaya, matlamat organisasi sebagai landasan. Peluang terbuka untuk sesiapa yang ingin berjaya dalam kumpulan kami.


We believe in people
KONSEP FALSAFAH KAMI
Kami telah berjaya melahirkan kakitangan yang berjaya dalam organisasi kami sejak awal lagi. Antara kepentingan kami adalah pelanggan, pembekal, pakar perunding, staf, pemegang saham dan pasukan pengurusan mendapat banyak manfaat daripada sistem perniagaan kami. Kami percaya dengan perkongsian ilmu dan kemahiran dan juga peluang untuk menghasilkan situasi menang-menang untuk semua.


Our philosophy concept
Philosophy implementation
PELAKSANAAN FALSAFAH KAMI
Kumpulan Fairview banyak mengambil inisiatif untuk memastikan pembangunan modal insan adalah konsisten dan menuju ke arah yang sama dengan Kumpulan. Antara program yang telah dilaksanakan adalah:

Insentif perkongsian keuntungan
Latihan dan program perintis untuk graduan baru
Program pengukuhan perniagaan dan pengurusan
Inisiatif pembelajaran berterusan
Win-win scenario for all
SENARIO MENANG-MENANG UNTUK SEMUA
Kumpulan juga percaya sumbangan dari pelbagai pihak diperlukan untuk berjaya. Semua pihak adalah penting dan perlu memastikan sumbangan mereka dapat memberi hasil positif ke arah matlamat keseluruhan Kumpulan. Kumpulan akan terus mengutamakan pembangunan sumber manusia untuk memastikan kejayaan Kumpulan di masa hadapan.

Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami