English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu

SELAMAT DATANG KE FAIRVIEW
VISI KAMI
“untuk memupuk sumber manusia dalam dan luar organisasi untuk memacu perniagaan Kumpulan

Visi Fairview adalah untuk mencipta sebuah syarikat yang berkemahiran dalam sektor perniagaannya dan tidak terkecuali kualiti perkhidmatan dan produk dalam masa yang sama memberi kepentingan dalam pembangunan insan dan juga pembangunan produk.

Klik sini atau rajah untuk paparan lebih jelas.


Our vision
PELAKSANAAN VISI KAMI
Visi kami dilaksanakan melalui gaya pengurusan, latihan, etika dan budaya kerja. Setiap kakitangan dalam organisasi adalah penting dan mempunyai matlamat untuk dicapai. Ini hanya boleh dicapai dengan wujudnya pengurusan yang mantap dari segi penglibatan dan pemantauan. Budaya kerja diamalkan melalui polisi dan langkah-langkah yang ditetapkan. Antara program dan inisiatif yang telah dilaksanakan untuk mencapai visi kami adalah:

Program Latihan Perkongsian CIMA
Pelaksanaan dan sistem ISO
Tinjauan perniagaan dan pengurusan sepanjang tahun
Latihan dalaman dan luaran yang berterusan

Klik sini atau rajah untuk paparan lebih jelas.


Our vision implementation
Our mission MISI KAMI
“untuk menyampaikan perkhidmatan dan produk terbaik dari yang lain

Untuk mencapai misi kami, kami akan berusaha untuk menjadi lebih inventif dan inovatif untuk memaksimakan sepenuhnya potensi teknologi. Kami dikenali melalui keberkesanan, kebolehan untuk menjangka dan pantas dalam penyampaian. Kami percaya akan perkongsian seluruh dunia.


Our mission implementation
PELAKSANAAN MISI KAMI
Kami percaya dengan menjadi inventif dan inovatif

Insentif perkongsian keuntungan
Latihan dan program perintis untuk graduan baru
Program pengukuhan perniagaan dan pengurusan
Inisiatif pembelajaran berterusan
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami