English

PROJEK TERKINI

gunakan kekunci panah untuk melayari projek terkini
PROJEK TERDAHULU

gunakan kekunci anak panah untuk melayari projek terdahulu

KUMPULAN
TERAS: KOMPOSISI KUMPULAN
“untuk memupuk sumber manusia dalam dan luar organisasi untuk memacu perniagaan Kumpulan

Operasi Kumpulan Fairview pada masa ini terdiri daripada:
1. Divisyen Pembangunan Hartanah
Menyediakan produk dan perkhidmatan berkaitan pembangunan hartanah
Fairview Development Sdn Bhd (133984-A)
Fairview Corporation Sdn Bhd (383703-X)
Richend Sdn Bhd (139063-T)
Logic Contracts Sdn Bhd (401717-K)
Property development
2. Divisyen Pengurusan Hartanah
Menyediakan produk dan perkhidmatan berkaitan pengurusan hartanah
Richend Sdn Bhd (139063-T)
Property management
3. Pembinaan dan Kejuruteraan
Menyediakan perkhidmatan berkaitan pembinaan
Fairview Construction Sdn Bhd (213742-M)
Fairview Engineering Sdn Bhd (378607-A)
Construction and engineering
4. Perkilangan
Menyediakan produk dan perkhidmatan berkaitan kotak beralun
Fairview Industries Sdn Bhd (21374-H)
Manufacturing
5. Pelaburan dan Gabungan
Menyediakan landasan perniagaan dan pelaburan baru Kumpulan
Fairview Holdings Sdn Bhd (303791-V)
Pembangunan Harta Bakti Sdn Bhd (145159-V)
Investment holding companies
Intro | Halaman Utama | Tentang Kami | Falsafah | Visi & Misi | Objektif Utama & Nilai | Teras | Kekuatan Kumpulan | Ahli Gabungan & Ahli Bersekutu
Pembangunan Hartanah | Pengurusan Hartanah| Pembinaan & Kejuruteraan | Perkilangan | Projek Terkini | Projek Terdahulu
Struktur Organisasi | Perkhidmatan Korporat Kumpulan | Pelaburan Tanah Kumpulan & Perancangan | Operasi | Peluang Pekerjaan | Pautan
Log Masuk Staff | Berita | Testimoni | Tanda Buku Kami | Sebar pada Kawan | E-Surat Berita Percuma | Pertanyaan | Hubungi Kami